| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta bedacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 814) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

do
Uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta bedacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie art. 6 ust. 3 cyt. ustawy rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Powyższa cena stanowi podstawę obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku. Rada Gminy Kwilcz obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na 2013 rok z kwoty 75,86 zł do kwoty 52,00 zł. Proponuje się obniżyć cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku z kwoty 69,28 zł do kwoty 55,00zł. Obniżenie ceny żyta do kwoty 55,00 zł uwzględnia sytuację ekonomiczną producentów rolnych.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »