| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody - pomnika przyrody, dla dwóch świerków zwyczajnych, oraz jednej robinii akacjowej o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących odpowiednio 141 cm, 152 cm oraz 133 cm, rosnących w zabytkowym parku gminnym w Śmiłowie, uznanym za pomnik przyrody Decyzją Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu UW w Kaliszu z dnia 25 sierpnia 1982r. w sprawie uznania za pomniki przyrody, zlokalizowanym na działce nr 128/1 w Śmiłowie, stanowiącej własność Gminy
i Miasto Nowe Skalmierzyce.

2. Współrzędne geograficzne usytuowania drzew wynoszą:

- świerk zwyczajny o obwodzie 141 cm: N: 51 40' 29", E: 18 6' 42"

- świerk zwyczajny o obwodzie 152 cm: N: 51 40' 29", E: 18 6' 44"

- robinia akacjowa o obwodzie 133 cm: N: 51 40' 28", E: 18 6' 38"

3. Zniesienie formy ochrony - pomnika przyrody następuje z uwagi na fakt, że świerki zwyczajne są obumarłe, a robinia akacjowa nie rokuje szans na przeżycie. Drzewa zostaną usunięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kazimierz Sipka


Uzasadnienie

do Uchwały XXXVIII/281/2013

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 października 2013 roku

Podczas oględzin zabytkowego parku gminnego w Śmiłowie, figurującego w rejestrze zabytków pod nr 738/A, oraz w rejestrze pomników przyrody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pod nr 474, stwierdzono, że 2 świerki zwyczajne są obumarłe, natomiast 1 robinia akacjowa prowadzi do zaschnięcia. Drzewa z uwagi na usytuowanie stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia i konieczne jest ich usunięcie.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ((Dz. U.
z 2013r., poz. 627 ze zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony lub na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. przytoczonej ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który wydał w przedmiotowej sprawie uzgodnienie nr WST.623.25.2013.JSD z dnia 21.10.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kazimierz Sipka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »