| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/302/2014 Rady Gminy Niechanowo

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie:zmieniająca uchwałę Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Niechanowo, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1 - 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm. ) na wniosek Wójta Gminy Niechanowo uchwala się, co następuję:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Niechanowo, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w następujący sposób:

- w obwodzie nr 1 ( granice obwodu ) dokonano zmiany poprzez dodanie do sołectwa Kędzierzyn Alei I, Alei II, Alei III, Alei IV, Alei V.

- w obwodzie nr 3 ( granice obwodu ) w sołectwie Cielimowo dokonano zmiany poprzez nie wymienianie nazw ulic,

- w tabeli stanowiącej załącznik do w/w uchwały dodawać kolejną rubrykę " numery okręgów wyborczych"

§ 2. Jednolity podział Gminy Niechanowo na obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 5. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Poznaniu, w terminie 5 dni od daty oddania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty


Uzasadnienie

Realizując postanowienia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 113 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Niechanowo podjęła Uchwałę nr XVIII/187/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Niechanowo, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Jednak w zawiązku z utworzeniem ulic w miejscowości Kędzierzyn Uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Niechanowo z dnia 05.06.2013 r. w sprawie nadawania nazw ulic w Kędzierzynie, nastąpiła konieczność dokonania zmiany w okręgu wyborczym nr 5 poprzez dodanie do sołectwa Kędzierzyn ulic o nazwach Aleja I, Aleja II, Aleja III, Aleja IV, Aleja V oraz konieczność wprowadzenia tych zmian do Uchwały w sprawie podziału Gminy Niechanowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów ( Uchwała Nr XXVIII/294/2014 Rady Gminy Niechanowo z dnia 18 lutego 2014 r. ).
Następna zmiana polega na rezygnacji z wymieniania nazw ulic w sołectwie Cielimowo, obwód nr 3 z uwagi na możliwość powstawania kolejnych ulic w tej miejscowości i w konsekwencji dokonywania zmian do niniejszej uchwały.
Kolejną zmianą jest dodanie jednej rubryki do tabeli stanowiącej załącznik do w/w uchwały w sprawie podziału gminy na obwody, co sprawia bardziej czytelny opis podziału.
Rada Gminy Niechanowo dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze w dniu 18 lutego 2014 roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/302/2014
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 31 marca 2014 r.

Tytuł

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowejkomisji wyborczej

Numery okręgów wyborczych

1

Sołectwo Niechanowo ulice: 22 Lipca, 30 Lecia PRL, Boczna, Brzozowa, Długa, Gnieźnieńska, Jasna, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Pogodna, Polna, Różana, Słoneczna, Topolowa, Towarowa, Wierzbowa, Zacisze, Zielona
Sołectwa: Kędzierzyn: Aleja I, Aleja II, Aleja III, Aleja IV, Aleja V;
Sołectwo Marysin

Gminny Ośrodek Kulturyw Niechanowieul. Gnieźnieńska 2

1,2,3,4,5

2

Sołectwa: Czechowo, Grotkowo, Jarząbkowo, Jelitowo - Żółcz, Karsewo, Malczewo, Mierzewo

Wiejski Dom Kulturyw Jarząbkowie 7 B

10,11,12,13

3

Sołectwa: Arcugowo, Cielimowo, Drachowo, Goczałkowo, Gurowo, Gurówko, Nowawieś Miroszka, Mikołajewice, Potrzymowo, Trzuskołoń, Żelazkowo - Jelonek

Gimnazjum nr 1 w Niechanowie ul. Różana 33 (lokal przystosowany do osób niepełnosprawnych)

6,7,8,9,14,15

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »