reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/268/2014 Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa

uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zagórów powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i 3.

§ 2. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6 zł. od osoby.

§ 3. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12 zł. od osoby.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XV/182/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Romualda Matusiak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/268/2014

Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty.

Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6 j ust. 1 i 2 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawartymi w art. 6 j ust. 1 stanowi iloczyn:

a) liczby mieszańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

b) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, lub

c) powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.

W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty.

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny.

Ustalając powyższe wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Romualda Matusiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama