reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 maja 2014r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.[1]) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 23 grudnia 2013 r. Nr XXXI/207/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 10/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 13/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.,

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 28/2014 z dnia 20 marca 2014 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 37/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.,

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/230/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 42/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.,

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/235/2014 z dnia 8 maja 2014 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 54/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 65 651 535,12

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 64 150 995,12 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 500 540,00 zł;";

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 77 085 450,12

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60 442 792,12 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 642 658,00 zł;";

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 11 433 915,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z wolnych środków.";

6) w § 4 kwotę "11 671 657,00 zł" zastępuje się kwotą "11 993 915,00 zł";

7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 maja 2014 r.
uzasadnienie.pdf


[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379.

[2]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama