reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1

- w § 1 ust. 1 przesuwa się dochody między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej, i tak § 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 28.650.394 zł,

1) dochody bieżące w kwocie 23.247.057 zł

2) dochody majątkowe 5.403.337 zł".

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust 1

- przesuwa się wydatki w ramach działów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,

- zwiększa się wydatki bieżące o 8.000 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej, i tak § 2 ust 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 29.288.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.771.509 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.576.850 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,".

3. W § 6 ust. 1 pkt. 2 przesuwa się dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25.03.2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25.03.2015r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25.03.2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25.03.2015r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/31/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 25 marca 2015r.

Na podstawie informacji otrzymanej w dniu 17.02.2015r. z Ministerstwa Finansów w związku z przyjęciem ustawy budżetowej, została zmniejszona dla naszej gminy subwencja oświatowa o 138.346,00 zł. W związku z tym, że do projektu budżety przyjęto bardzo ostrożnie dotację na prowadzenie przedszkoli pozycję zwiększono o kwotę 138.346 zł.

Po stronie wydatków:

- z uwagi na fakt, że w Zespole Szkół w Tulcach planuje się budowę gimnazjum przesunięto 71.586 zł z rozdziału 80101 szkoły podstawowe do rozdziału 80110 gimnazjum. Zmiana została ujęta również w załączniku Nr 2a do niniejszej Uchwały.

- w szkole podstawowej w Ziminie prowadzonej przez Stowarzyszenie rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w związku z czym przesunięto 255.411 zł z rozdziału 80101 szkoły podstawowe do rozdziału 80150. Zmiana została ujęta również w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano w wydatkach majątkowych 8.000 zł na zakup wyposażenia. Po rozeznaniu rynku, zakupy jednostkowe mogą być zrealizowane jako wydatki bieżące. Zmiana została ujęta również w załączniku Nr 2a do niniejszej Uchwały.

- w celu płynnego realizowania budżetu przesunięto pozostałe kwoty ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


HENRYK LESIŃSKI

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama