reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice: Babina, Biskupia, Browarna, Plac Wojciecha Bogusławskiego, Ciasna, Czaszkowska, Adama Chodyńskiego, Fryderyka Chopina (odc. Nowy Rynek - Wodna), Fabryczna, Franciszkańska, Garbarska, Grodzka, Plac Jana Pawła II, Berka Joselewicza, Kadecka, Kanonicka, Kazimierzowska, Plac Jana Kilińskiego, Kolegialna, Tadeusza Kościuszki (odc. Śródmiejska - Mikołaja Kopernika), Kredytowa, Krótka, Łazienna, Majkowska (odc. Nowy Rynek- Al. Wojska Polskiego), Mariańska, Mostowa, Gabriela Narutowicza, Niecała, Nowy Rynek, Alfonsa Parczewskiego, Piekarska, Piskorzewska, Przechodnia, Kazimierza Pułaskiego (odc. Śródmiejska - Czaszkowska), Bolesława Rumińskiego (odc. Czaszkowska - Ułańska), Rzeźnicza, Św. Stanisława, Sukiennicza, Szklarska, Śródmiejska, Plac Św. Józefa, Targowa, Wodna (odc. Alfonsa Parczewskiego - Fryderyka Chopina), Al. Wolności, Zamkowa, Złota (odc. Śródmiejska - Fryderyka Chopina).",

2) w § 2:

a) w ust. 1:

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

opłata za wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się na okres ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, lecz nie dłużej niż na 1 rok wynosi 20,00 zł,"

- dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

opłata za wydanie duplikatu identyfikatora mieszkańca SPP, abonamentu SPP wystawionego na numer rejestracyjny lub identyfikatora SPP dla osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wynosi 20,00 zł,

13) dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 za okresy krótsze niż godzinne w wysokości proporcjonalnej do czasu postoju, jednak nie mniejszej niż 0,50 zł ."

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

pojazdy osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym, które posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz z tabliczką T-29 "tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się",",

3) w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącym załącznik do uchwały § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Uprawnienie do wykupienia identyfikatora SPP dla osoby niepełnosprawnej posiadają:

1) osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się posiadająca meldunek stały bądź czasowy powyżej jednego roku w Kaliszu, ważną kartę parkingową, wydaną przez Przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

2) placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadająca ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wydaną przez Przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu w BOSPP następujących dokumentów, których kopie pozostają w aktach sprawy:

1) karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,

2) dowodu osobistego lub zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy,

3) dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego przez osobę niepełnosprawną,

3. W przypadku ubiegania się o identyfikator SPP dla osoby niepełnosprawnej przez placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadające ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wydaną przez Przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w BOSPP należy przedstawić dowód rejestracyjny, z którego będzie wynikał fakt posiadania pojazdu przez placówkę.

4. Pojazd mający przewozić osobę niepełnosprawną mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się musi stanowić własność osoby niepełnosprawnej lub osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu z osobą niepełnosprawną lub stanowić własność prawnego opiekuna.

5. Osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się lub placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą wykupić identyfikator do karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej wyłącznie na jeden wskazany pojazd, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

6. Postój pojazdów osób niepełnosprawnych zaopatrzonych w identyfikator SPP dla osoby niepełnosprawnej wraz z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej odbywa się w miejscach ogólnie dostępnych, pod warunkiem umieszczenia na czas postoju, obu dokumentów za przednią szybą (wewnątrz pojazdu), w sposób umożliwiający ich odczytanie przez kontrolera SPP."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama