| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 849[1])) Rada Miejska w Sierakowie uchwala,
co następuje :

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w wysokości :

1.

od budynków lub ich części :

a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

-

0,61

zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej

-

19,73

zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym , od 1m2 powierzchni użytkowej

-

10,68

zł,

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2 powierzchni użytkowej

-

4,65

zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej

z wyjątkiem:

O garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

O budynków gospodarczych od 1 m2 powierzchni użytkowej

-

-

-

7,68

6,53

6,53

zł,

zł,

zł,

2.

od gruntów :

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni

-

0,78

zł,

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

-

4,58

zł,

c)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej

-

0,21

zł,

3.

od budowli (od ich wartości)

a)

stanowiących sieć sanitarną, wodociągową i deszczową

-

1%

b)

pozostałych - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

-

2%

§ 2. Podatek od nieruchomości wpłacać należy w drodze inkasa lub na rachunek Urzędu Gminy Sieraków nr 47 9082 0005 0000 2860 2000 0010 w Banku Spółdzielczym "Pojezierza" w Sierakowie.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie Nr X/79/2014 z dnia 30 października 2014 roku sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Góźdź


[1]) Dz. U. Z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »