| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849 ze zm. z 2015 roku, poz. 528 i poz. 774) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 1029) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Ryczywół z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z moca obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 3 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »