| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczekociny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu obejmuje opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie oraz za udział w zajęciach dodatkowych dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 3. 1. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 ustala się w wysokości 1,50 zł. za każdą godzinę świadczeń dodatkowych obejmujących opiekę nad dzieckiem, naukę oraz wychowanie.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest ustalana miesięcznie, jako iloczyn liczby godzin za dane świadczenie oraz stawkę określoną w ust. 1.

§ 4. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z danej rodziny obniża się wysokość opłaty ustalonej w § 3 ust. 1 o 0,50 zł. za pobyt trzeciego i kolejnego dziecka obniża się opłatę o 1, 00 zł.

§ 5. Liczbę godzin sprawowania opieki ponad podstawę programową oraz rodzaje zajęć na które dziecko uczęszcza, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, realizowanych przez inne podmioty niż przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szczekociny.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 202/XXXIII/97 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »