| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88(XV)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki, lub ich części oraz budowle wykorzystywane do działalności statutowej, polegającej na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, publicznej służby zdrowia, świadczenia pomocy społecznej, kultury oraz sportu; za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki i budowle związane z kanalizacją sanitarną, oczyszczaniem ścieków i ujęciem wody.

3. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne Gminy nieoddane w posiadanie zależne.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »