| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/44/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 4 marca 2011r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie „ realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”;

2) w § 4 po pkt 14 dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:15) „ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie uregulowanym w art. 54 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” ,16) „inne zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji na podstawie upoważnienia właściwego organu gminy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »