| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm..) oraz art. 40 ust.8 ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych ( Dz. U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z   budową przebudową remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania  
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1   m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                               - 3,00 zł  

2)   przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości                               - 5,00 zł  

3)   przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni        - 8,00 zł  

2.   Stawki określone w   ust. 1   pkt 1   stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i  
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.  

3.   Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w   ust. 1   i 2   ustala się stawkę opłat za każdy dzień  
zajęcia 1   m 2 pasa drogowego w   wysokości                                    - 1,50 zł.  

4.   Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa  
drogowego przez 1   dzień.  

5.   Przy zajęciu pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz na usuwanie awarii i  
prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2   ustala się następujące roczne stawki opłat  
za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego  
urządzenia:  

1)   w pasie drogowym                 - 20,00 zł  

2)   na drogowym obiekcie inżynierskim                 - 150,00 zł  

2.   Przy umieszczaniu urządzeń związanych z   realizacją inwestycji gminnych stosuje się stawki zerowe.  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 3   ustala się następujące stawki  
opłat za 1   m 2 powierzchni:  

1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego  -  0,30 zł  

2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                 -  0,20 zł  

3)   reklamy                                                                                                                         -  1,00 zł  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »