reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. )w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 857),

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października każdego roku kalendarzowego, w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one rozpatrywane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie"

2) § 6 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można składać do końca października każdego roku kalendarzowego, w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one rozpatrywane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie”.

3) § 7 załącznika otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia.

2. Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia sportowe, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania stypendiów, nagród lub wyróżnień określone w regulaminie.

3. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym.”

4) § 9 załącznika otrzymuje brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy na wniosek Komisji ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy może przyznać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie zgodnie z zasadą określoną w §6 i §7 regulaminu, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama