reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/2102 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.142,poz 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r Dz. U nr 95, poz. 613z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012, poz. 587)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej zajętej powierzchni w wysokości 12zł za stanowisko nie przekraczające 4m², natomiast po przekroczeniu powierzchni 4m² za każdy następny 1m² stawka wynosi 3 zł.

2. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty w wysokości 757,79zł

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się dziennie od handlujących na targowisku, która płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa

3. Inkasenci pobierający należną opłatę targową zobowiązani są wydać wpłacającemu dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 3.

Inkasentów do poboru opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4.

Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 października 2011r w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2010r Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru,

2) uchwała nr XLVIII/383/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów nr XXXIX/293/2009 z dnia 26 października 2009r

3) uchwała nr XXXIX/293/2009 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów nr XXVII/197/2008 z dnia 22 października 2008r

4) uchwała Nr XXVII/197/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 października 2008r . w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama