| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   145442,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                   10000,00

-               - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       33663291,38
w tym

- dochody bieżące                                                                                                   32193967,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         581927,85
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                   1469324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           717995,00  mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a)               a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   35918,20

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                             20918,20                          - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       38591499,38 w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                    31146386,60 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             708571,08
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                 7445112,78                       zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                          1985055,32                     mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                        23217875,24 w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                 16491611,49

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                               6726263,75

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                  2907871,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              3870068,76

d) obsługa długu                                                                                                                 442000,00

e)               e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                 708571,08                                                                                                                

§ 3.                                                                                    

1. Zwiększenie dochodów bieżących spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 120442,00 zł, który wynosi 4928208,00 zł,

2. Zmniejszenie pożyczki na termomodernizację Przedszkola z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 106245,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynika z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych wynosi 2547848,00 zł spowodowało zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 8146836,00 zł

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt w kwocie 4928208,00 zł .

4. W związku ze mnianami, o których mowa w § 2 oraz  § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie
4928208,00 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
670780,00 zł.

§ 4. Powyższe zmiany dotyczą dysponentów:  Urząd Gminy Kozy, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum oraz Przedszkole.

§ 5.                                                                                     W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.                                                                                     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

wydatki majątkowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »