| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 228/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w   terminie do dnia 15 każdego miesiąca z   góry lub w   miesiącu w   którym powstało zobowiązanie.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.  

§ 2.  

Opłatę należy uiszczać gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Kaletach.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »