| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 3   ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Częstochowie   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Lelów, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała nr XXXVI/249/2006 Rady Gminy Lelów z   dnia 27 czerwca 2006 r. w   sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz.2762).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 3   ust.3 pkt 5   i 6; § 6   ust.1 pkt 2   ppkt. d tiret piąty, ust.2; § 11 ust.2; § 13 ust.1 pkt 1   które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »