| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/221/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łękawica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Łękawica w Urzędzie Gminy Łękawica, w terminie 14 dni od dnia, o którym w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/173/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/221/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »