| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

uchwala się , co następuje:

§ 1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek w porze nocnej na 2014 rok dla powiatu kłobuckiego wskazany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek w niedziele i święta na 2014 rok dla powiatu kłobuckiego wskazany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 170/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 302).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 221/XXII/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 221/XXII/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 221/XXII/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »