| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/300/2014 Rady Gminy Rajcza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tj.Dz.U z 2013 poz.885) R a d a G mi n y  R a j c z a  uchwala co następuje : W Uchwale Rady Gminy Rajcza LVI/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2014 o kwotę 2.505.300,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3.

                                                                                   

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją nowego zadania pn.” Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” o wartości 2.505.300 oraz zmianami w wydatkach budżetowych w związku ze zmianą finansowania Związku Międzygminnego w Żywcu.

1

Planowane dochody budżetowe

-

31 097 466

2

Planowane wydatki budżetowe

-

32 467 899

3

Deficyt budżetu
pokryty zostanie z kredytów

-
-

1 370 433
1 370 433

4

Rozchody (spłaty)
- kredytów bankowych
- pożyczek
w tym:
- na realizację projektów

-
-
-

-

1 134 867
610 000
524 867

445 827

5

Przychody
- kredyty bankowe

-
-

2 505 300
2 505 300

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/300/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »