| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/325/14 Rady Gminy Godów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) w związku z art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220 - 222, art.237, art.242, art.243, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.),

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 308.520,00 zł., w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 308.520,00 zł., zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 41.022.030,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 29.013.017,09 zł,

2) wydatki majątkowe: 12.009.013,00 zł.

3. Prognozowane dochody budżetu Gminy stanowią kwotę: 35. 087.081,93 zł., w tym:

1) dochody bieżące: 32.231.838,93 zł.

2) dochody majątkowe: 2.855.243,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć deficyt budżetu Gminy o kwotę 308.520,00 zł.

2. Deficyt Gminy po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę: 5.934.948,16 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie: 721.916,00 zł.

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 5.213.032,16 zł.

§ 3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi: 2.222.768,00 zł.

1. Zwiększyć planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 308.520,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1, w wysokości: 8.157.716,16 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. pożyczek długoterminowych w kwocie: 925.916,00 zł.

3. kredytu długoterminowego w kwocie: 6.879.860,34 zł.

§ 5. § 13 ust. 3 uchwały zmienianej, przyjmuje brzmienie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 6.879.860,34 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/325/14
Rady Gminy Godów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/325/14
Rady Gminy Godów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »