Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 70.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic: Leśnej, Gościnnej i Powstańców Warszawy nadać nazwę RONDO KS. STANISŁAWA GUZIKA.

§ 2. Nazwa (NUSI) stosowana w słownikach systemów informatycznych brzmi: RONDO GUZIKA.

§ 3. Nazwa (NUSP) stosowana w systemach pozostałych oraz na tablicach ulic brzmi: RONDO KS. STANISŁAWA GUZIKA.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Usytuowanie ronda, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 70.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe