Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Wojewody Śląskiego

z dnia 10 czerwca 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48a w związku z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

§ 2. Informacja wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Piotr Litwa


Załącznik do informacji w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Numer kolejny wpisu

Nazwa placówki, dane teleadresowe i mailowe

Kategoria placówki 1

Do kogo usługa jest kierowana 2

Podmiot prowadzący placówkę

Dni i godziny funkcjonowania placówki

Ilość miejsc

Formy pomocy

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1

Dom dla Bezdomnych
ul. Prosta 99, Lubojenka,
gmina Mykanów,
42-209 Częstochowa
Tel. 34 362 81 24, 501 395 099
Fax 34 362 78 66
e-mail: swpagape@go2.pl

Dom dla bezdomnych /placówka powiatowa niepubliczna

K+M

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape",
Al. Wolności 44,
42-217 Częstochowa
Tel./fax 34 362 78 66
e-mail: swpagape@go2.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

40

Nocleg, pełne wyżywienie

2

Dom dla Bezdomnych

W Mariance Rędzińskiej,
ul. Srebrna 25,

Marianka Rędzińska,
42-242 Rędziny
Tel. 34 320 14 56,

609 606 566
Fax 34 362 78 66
e-mail: swpagape@go2.pl

Dom dla bezdomnych
/placówka powiatowa niepubliczna

K+M+Dz

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape",
Al. Wolności 44,
42-217 Częstochowa
Tel./fax 34 362 78 66
e-mail: swpagape@go2.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

70

Nocleg, pełne wyżywienie

4

Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Noclegownia
ul. Łączna 31,
41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 268 89 82
e-mail: noclegowniadg@wp.pl

Noclegownia /placówka gminna niepubliczna

K+M

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec
Tel./fax 32 293 50 34
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

Cały rok
w godz. 19.00-7.00

70

Nocleg, wyżywienie (chleb, masło, herbata), odzież, porady socjalne, aktywizacja zawodowa, terapia uzależnień

5

Tymczasowe Schronienie dla Bezdomnych Mężczyzn,
ul. Strażacka 9,
41-400 Mysłowice
Tel./fax 32 222 54 46

Noclegownia,
ogrzewalnia
/placówka powiatowa publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mysłowicach,
ul. Gwarków 24,
41-400 Mysłowice
Tel. 32 222 28 12
Fax 32 222 12 89
e-mail: mops@myslowice.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

50

Schronienie, świadczenia pomocy społecznej, praca socjalna, odzież

6

Noclegownia Miejska
ul. Mikołowska 122,
43-100 Tychy
Tel. 32 216 84 42
e-mail: noclegownia_tychy@tlen.pl

Noclegownia /placówka gminna publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tychach
ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy
Tel./fax 32 323 22 41
e-mail: mops.tychy@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

59

Schronienie, gorący posiłek, pomoc w życiowym usamodzielnieniu się, praca socjalna, poradnictwo prawne i psychologiczne

7

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Dom dla Bezdomnych,
ul. Energetyczna 10,
42-504 Będzin
Tel. 32 267 19 46

Dom dla bezdomnych
/placówka gminna niepubliczna

M

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec
Tel./fax 32 293 50 34
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

45

Nocleg, wyżywienie, kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca

8

Noclegownia Caritas
dla Bezdomnych Mężczyzn,
ul. Kaliska 25,
41-200 Sosnowiec
Tel. 32 266 22 26
Fax 32 293 50 34
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

Noclegownia
/placówka gminna niepubliczna

M

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec
Tel./fax 32 293 50 34
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

XII, I, II, III
w godz. 16.00-8.00
IV-XI
w godz. 19.00-7.00

50

Nocleg, pomoc żywnościowa, punkt porad socjalnych

punkt porad socjalnych K+M+Dz

9

Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Łukasiewicza 13,
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. 32 215 35 37

Noclegownia /placówka gminna publiczna

M

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Kolejowa 37,
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax 32 215 44 09
e-mail:
ops@ops.czechowice-dziedzice.pl

XII, I, II, III;
pn.-pt. 16:00-8:00,
sob. 14:00 do 8:00 w pn.
IV, XI;
pn.-pt 16:00-8:00,
sob. 14:00-10:00,
Nd. 14:00- 8:00
V, X;
pn.-pt .18:00-8:00,
sob. 16:00-10:00,
nd. 16:00-8:00
VI, VII, VIII, IX;
pn.-pt .18:30-7:30,
sob. 16:30-9:30,
nd .16:30-7:30

20

Schronienie / nocleg, możliwość korzystania z kuchni, pralni, łazienki

10

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych,
ul. Sądowa 1,
40-078 Katowice
Tel./fax 32 203 71 51
e-mail: tpbakat@interia.pl

Ogrzewalnia z miejscami noclegowymi
/placówka powiatowa niepubliczna

M+K

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie,
ul. Sądowa 1, 40-078 Katowice
Tel./fax 32 203 71 51
e-mail: tpbakat@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

20 miejsc siedzących +18 miejsc noclegowych

Schronienie, posiłek, usługi higieniczne, zmiana odzieży, pomoc pielęgniarska, dostęp do środków opatrunkowych

Regulamin Ogrzewalni nie przewiduje miejsc do spania, natomiast

w placówce zostały utworzone miejsca noclegowe (18)

11

Noclegownia Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Gwarków 5a,
44-240 Żory
Tel. 32 435 86 90, 792 722 049
Fax 32 434 37 13
e-mail: mopszory@ak.net.pl

Noclegownia
/placówka gminna publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach,
ul. Ks. Przemysława 2,
44-240 Żory
Tel. 32 434 24 12
fax 32 434 37 13
e-mail: mopszory@ak.net.pl

Cały rok
w godz. 19.00-7.00

20

Nocleg, możliwość przygotowania ciepłego napoju

i posiłku, kąpiel, odzież;
od 15 X do 15 IV możliwość przebywania w Świetlicy Noclegowni w godz. 7.00-19.00

12

Noclegownia św. Brata Alberta,
ul. Składowa 4,
44-100 Gliwice,
Tel. 32 334 50 17
Fax 32 603 90 48
e-mail: gliwice@tpba.pl

Noclegownia /placówka powiatowa niepubliczna

M

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie,
ul. Zwycięstwa 16/18 lok.7,
44-100 Gliwice
Tel./fax 32 231 18 47
e-mail: gliwice@tpba.pl

7 dni w tygodniu,
w godz. 19:00 do 7:00

30+2 miejsca dodatkowe

Opieka półstacjonarna (nocna), nocleg,

2 posiłki

13

Schronisko św. Brata Alberta,
ul. św. Brata Alberta 63,
44-141 Gliwice
Tel./fax 32 232 94 61
e-mail: gliwice@tpba.pl

Schronisko /placówka powiatowa niepubliczna

M

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie,
ul. Zwycięstwa 16/18 lok.7,
44-100 Gliwice
Tel./fax 32 231 18 47
e-mail: gliwice@tpba.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

63+30 miejsc dodatkowych

Nocleg, pełne wyżywienie, odzież, zabiegi higieniczne, leczenie chorób i uzależnień, porady prawne, doradztwo zawodowe

Dom św. Brata Alberta - Filia Schroniska św. Brata Alberta
w Gliwicach Bojkowie
ul. dr A. Bukowego 17,
41 - 605 Świętochłowice
Tel./fax 32 279-13-74
e-mail: rajmund.russin@tpba.pl

Hostel/
Dom dla bezdomnych
/placówka powiatowa niepubliczna

M

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie,
ul. Zwycięstwa 16/18 lok.7,
44-100 Gliwice
Tel./fax 32 231 18 47
e-mail: gliwice@tpba.pl

Całodobowo

50

Opieka stacjonarna

14

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka,
ul. Dębowa 23,
40-104 Katowice
Tel. 32 355 51 60
Fax 32 355 52 10
e-mail: osj@caritas.pl

Noclegownia /placówka powiatowa niepubliczna

M

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka,
ul. Dębowa 23,
40-104 Katowice
Tel. 32 355 51 60
Fax 32 355 52 10
e-mail: osj@caritas.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

50

Nocleg, usługi sanitarne, dożywianie, pomoc rzeczowa

15

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Pokoju 37,
43-144 Lędziny
Tel. 514 920 341

Schronisko /placówka powiatowa niepubliczna

K+M+Dz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Bolesławska 23,
32-310 Klucze
Tel. 32 647 14 41
Tel./fax 32 647 10 15
e-mail: chsd_klucze@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

40

Nocleg, trzy posiłki dziennie, wsparcie duchowe, opieka socjalna, pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy, pomoc

w załatwianiu spraw urzędowych

16

"Dom Nadziei" Łazy
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,
ul. Brzozowa 19
42-450 Łazy
Tel./fax 32 673 02 11

Hostel /placówka powiatowa niepubliczna

K, K+Dz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Bolesławska 23,
32-310 Klucze
Tel. 32 647 14 41
Tel./fax 32 647 10 15
e-mail: chsd_klucze@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

13

Opieka całodobowa

17

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Wapienna 17,
42-540 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice
Tel. 32 264 53 14

Schronisko /placówka powiatowa niepubliczna

K+M+Dz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Bolesławska 23,
32-310 Klucze
Tel. 32 647-14-41
Tel./fax 32 647-10-15
e-mail: chsd_klucze@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

40

Nocleg, trzy posiłki dziennie, opieka socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie duchowe

18

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Jurajska 121,
42-431 Zawiercie-Żerkowice
Tel. 32 671 60 45

Schronisko /placówka gminna niepubliczna

K+M+Dz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Bolesławska 23,
32-310 Klucze
Tel. 32 647 14 41
Tel./fax 32 647 10 15
e-mail: chsd_klucze@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

20

Nocleg, trzy posiłki dziennie, opieka socjalna, pomoc

w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie duchowe

19

Miejski Ośrodek Opiekuńczy,
Plac Szpitalny 1,
41-908 Bytom
Tel. 32 280 16 99
Fax 32 280 81 65
e-mail: moobytom@o2.pl

Dom dla bezdomnych /placówka gminna publiczna

K+M

Gmina Bytom
Urząd Miejski w Bytomiu,
ul. Parkowa 2,
41-902 Bytom
Tel. 32 281 20 51
Fax 32 281 58 75
e-mail: um@um.bytom.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

62

Schronienie, wyżywienie, ubranie, higiena osobista, integracja ze środowiskiem, usługi opiekuńcze, profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych, objęcie indywidualnym programem wychodzenia

z bezdomności

20

Dom dla Bezdomnych "Arka.N",
ul. Wiejska 18 a,
47-400 Racibórz
Tel./fax 32 415 51 69
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl

Dom dla bezdomnych /placówka gminna niepubliczna

M

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA",
ul. Ocicka 4,
47-400 Racibórz
Tel./fax 32 417-85-56
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

57

Schronienie

z całodziennym wyżywieniem, opieka medyczna, wsparcie psychologiczne, pomoc prawna

21

Centrum Matki z Dzieckiem "MAJA",
ul. Sempołowskiej 5,
47-400 Racibórz
Tel./fax 32 417 58 54
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl

Hostel
/dom dla bezdomnych /placówka powiatowa niepubliczna

K+Dz

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA",
ul. Ocicka 4,
47-400 Racibórz
Tel./fax 32 417 85 56
e-mail:
stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

26

Schronienie z całodziennym wyżywieniem, opieka medyczna, wsparcie psychologiczne, pomoc prawna

22

Towarzystwo Charytatywne "Rodzina",
ul. Marklowicka 17,
44-300 Wodzisław Śląski
Tel./fax 32 455 34 91
e-mail: charytatyw@op.pl

Schronisko /placówka gminna niepubliczna

M

Towarzystwo Charytatywne "Rodzina",
ul. Marklowicka 17,
44-300 Wodzisław Śląski
Tel./fax 32 455 34 91
e-mail: charytatyw@op.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

22

Całodobowy pobyt w schronisku

z pełnym wyżywieniem, odzież, obuwie, środki czystości, pomoc wspomagająca

23

Noclegownia,
ul. Krakowska 2a,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 32 498 74 17

Noclegownia /placówka gminna publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej,
ul. Karola Miarki 11,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 499 56 50
Fax 33 499 56 52
e-mail:
sekretariat@mops.bip.wizja.net

Codziennie:
od 31.X do 31.III
w godz. 17:00-8:00;
od 1.IV do 30.X
w godz. 19:00-8:00;
we wszystkie nd. i św. w okresie od 1.XI do 2-go dnia Świąt Wielkiej Nocy całodobowo, z przerwą sanitarną
w godz. 12:00 do 14:00

50

Czasowe schronienie,
praca socjalna

24

Dom dla Bezdomnych,
ul. Stefanki 7,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 498 74 09
Tel./fax 33 498 74 10
e-mail: dom_dla_bezdomnych@bielsko.biala.pl

Schronisko
/placówka gminna publiczna

K, M, K+M+Dz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej,
ul. Karola Miarki 11,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 499 56 50
Fax 33 499 56 52
e-mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

95

Czasowe schronienie, wyżywienie

(w tym ciepły posiłek), praca socjalna

25

Dom Noclegowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Krakowska 138,
40-391 Katowice
Tel./fax 32 202 38 73
e-mail: dn@mops.katowice.pl

Dom noclegowy /placówka gminna publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach,
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice
Tel./fax 32 251 00 87
e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

83

Schronienie, gorący posiłek, praca socjalna, poradnictwo prawne i psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych, utrzymanie kontaktów z otoczeniem, odzież

Pobyt na podstawie decyzji administracyjnej

26

Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom,
ul. Orkana 7 A,
40-553 Katowice
Tel./fax 32 203 12 60
e-mail: zpdr@mops.katowice.pl

Hotel pomocy społecznej /placówka gminna publiczna

K+Dz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach,
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice
Tel./fax 32 251 00 87
e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

70

Schronienia, odzież, praca socjalna, pomoc psychologiczna

Pobyt na podstawie decyzji administracyjnej

27

Dom Noclegowy,

ul. Trocera 63,
Ogrzewalnia ul. Stalmacha 7,
41-800 Zabrze
Tel. 32 271 26 39
e-mail: noclegownia@mopr.zabrze.pl

Dom dla bezdomnych,
ogrzewalnia
/placówka powiatowa publiczna

M,
K+M

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Zabrzu,
ul. Roosevelta 40,
41-800 Zabrze
Tel. 32 277 78 00
Fax 32 277 78 02
e-mail: mopr@zabrze.pol.pl

Dom noclegowy - całodobowo,
7 dni w tygodniu
Ogrzewalnia
codziennie
od XI do III
w godz. 20:00-7:00

30+40

D.N. dla M:
schronienie, posiłek, odzież, świadczenia MOPR;
Ogrzewalnia

dla K+M:
schronienie, odzież

Ogrzewalnia działa w ramach Domu Noclegowego

28

Dom św. Brata Alberta "Przytulisko",
ul. Kochanowskiego 26,
41-800 Zabrze
Tel./fax 32 273 30 06
e-mail: przytulisko@debacom.pl

Schronisko /placówka gminna niepubliczna

M

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Zabrzańskie,
ul. 3-go Maja 3,
41-800 Zabrze
Tel./fax 32 278 45 30
e-mail: zabrze@tpba.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

42

Nocleg, pełne wyżywienie, pomoc psychologiczna

i terapeutyczna

29

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne,
ul. Sienkiewicza 23,
40-039 Katowice
Tel./fax 32 251 16 54
e-mail: gtch.katowice@o2.pl

Noclegownia /placówka gminna niepubliczna

M

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne,
ul. Sienkiewicza 23,
40-039 Katowice
Tel./fax 32 251 16 54
e-mail: gtch.katowice@o2.pl

7 dni w tygodniu,
w godz. 18:00 - 8:00

25

Schronienie, posiłek, zabiegi higieniczne, odzież, leki

i środki opatrunkowe

31

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet,
ul. Ofiar Katynia 48,
41-800 Zabrze
Tel./fax 32 272 32 81
e-mail: schronisko@debacom.pl

Schronisko /placówka gminna niepubliczna

K+Dz

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Zabrzańskie,
ul. 3-go Maja 3,
41-800 Zabrze
Tel./fax 32 278 45 30
e-mail: zabrze@tpba.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

25

Nocleg, pełne wyżywienie, pomoc psychologiczna

i terapeutyczna

32

Noclegownia,
ul. Kosynierów 26,
41-907 Bytom
Tel. 32 387 63 89

Noclegownia /placówka powiatowa publiczna

K+M

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu,
ul. Strzelców Bytomskich 16,
41-902 Bytom
Tel. 32 388 67 00
Fax 32 281 09 82
e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl

Od 1.XI do 31.III
w godz. 17:00 - 9:00
Od 1.IV do 31.X
w godz. 19:00-9:00

70

Nocleg, pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w uzyskaniu pracy, mieszkania, praca socjalna / prowadzenie grup wsparcia

Osoby przebywają

ce

w noclegowni biorą udział

w programie

"Prace Społeczno-Użyteczne"

33

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn,
ul. Sienkiewicza 48,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel./fax 32 285 26 81

Dom dla bezdomnych /placówka gminna publiczna

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowskich Górach,
ul. Bytomska 15,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel./fax 32 768 97 11
e-mail: org@mopstg.internetdsl.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

10

Schronienie, wyżywienie, pomoc społeczna, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne

34

Hostel dla mężczyzn
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
Tel. 34 365 38 30
Fax 34 365 39 46
e-mail: biuro@adullam.pl

Hostel /placówka powiatowa niepubliczna

M

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
Tel. 34 365 38 30
Fax 34 365 39 46
e-mail: biuro@adullam.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

13

Całodobowy pobyt z całodziennym wyżywieniem, odzież, obuwie, bielizna osobista, środki czystości, programy wychodzenia z bezdomności, uzależnień, ergoterapii w ramach terapii zajęciowej, poradnictwo prawno-socjalne, doradztwo zawodowe, kursy w ramach aktywizacji zawodowej

i społecznej

35

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Tołstoja 11
41-709 Ruda Śląska
Tel./fax 32 244 42 80
e-mail: izba_rs@o2.pl

Noclegownia
/ placówka gminna publiczna

M

Izba Wytrzeźwień

w Rudzie Śląskiej
ul. Tołstoja11
41-709 Ruda Śląska
Tel./fax 32 244 42 80,

32 340 06 06
e-mail: izba_rs@izbawytrzezwienrudasl.pl

XII, I w godz.
16.00 - 7.00;
XI, II w godz.
18.00 - 7.00;
III - X w godz.
19.00 - 7.00

44

Miejsca noclegowe

36

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Dom dla Bezdomnych,
Al.. Zwycięstwa 6,
42-520 Dąbrowa Górnicza
Tel./fax 32 268 92 69
e-mail: caritasdg@gmail.com

Dom dla bezdomnych
/placówka gminna niepubliczna

K+M

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Wawel 19,
41-200 Sosnowiec
Tel./fax 32 293 50 34
e-mail: sosnowiec@caritas.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

50

Schronienie, pełne wyżywienie
(w tym 1 ciepły posiłek), kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca

37

Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Łukasiewicz 6
43-603 Jaworzno
Tel./fax 32 615 61 75
e-mail: biuro@semperhomo.pl

Dom noclegowy
/ placówka gminna niepubliczna

M

Stowarzyszenie "SEMPER HOMO"
ul. Łukasiewicza 6
43-603 Jaworzno
Tel./fax 32 615 61 75
e-mail: biuro@semperhomo.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

30

Schronienie, jeden gorący posiłek, środki czystości, bielizna, możliwość wyprania rzeczy osobistych

38

Dom Noclegowy dla Bezdomnych Kobiet
ul. Ks. Mroczka 49
43-603 Jaworzno
Tel./fax 32 615 61 75
e-mail: biuro@semperhomo.pl

Dom noclegowy
/ placówka gminna niepubliczna

K

Stowarzyszenie "SEMPER HOMO"
ul. Łukasiewicza 6
43-603 Jaworzno
Tel./fax 32 615 61 75
e-mail: biuro@semperhomo.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

10

Schronienie, zakup żywności, środki czystości, bielizna, możliwość wyprania rzeczy osobistych

39

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Gliwicka 89A,
48-854 Katowice
Tel. 32 203 11 60

Schronisko /placówka powiatowa niepubliczna

M

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
ul. Bolesławska 23,
32-310 Klucze
Tel. 32 647 14 41
Tel./fax 32 647 10 15
e-mail: Chsd.@o2.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

30

Nocleg, trzy posiłki dziennie, opieka socjalna, wsparcie duchowe, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

40

Noclegownia dla osób bezdomnych,
ul. Bracka 18,
40 - 858 Katowice
e-mail: tpbakat@interia.pl

Noclegownia /placówka powiatowa niepubliczna

M

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie,
ul. Sądowa 1,
40-078 Katowice
Tel./ fax 32 203 71 51
e-mail: tpbakat@interia.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

40

Schronienie, całodzienne wyżywienie (w tym jeden gorący posiłek), obuwie, odzież, kąpiel, możliwość wyprania odzieży, opieka medyczna, pomoc i asysta psychologa, wsparcie duchowe, asysta indywidualna (rozmowy terapeutyczne)

41

Noclegownia dla mężczyzn bezdomnych
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa
Tel. 34 365 38 30
Fax 34 365 39 46
e-mail: biuro@adullam.pl

Noclegownia /placówka gminna niepubliczna

M

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
Tel. 34 365 38 30
Fax 34 365 39 46
e-mail: biuro@adullam.pl

Całodobowo,
7 dni w tygodniu

55

Zabezpieczenie noclegu, jednego gorącego posiłku, usług higienicznych wraz z zabezpieczeniem podstawowych środków higieny osobistej (papier toaletowy, szampon, mydło, maszynka do golenia, itp.).
Dodatkowo mieszkańcom Noclegowni oferowane jest: indywidualne i grupowe wsparcie integrujące i aktywizujące, korzystanie z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (porady udzielane przez radcę prawnego i doradcę zawodowego), uczestnictwo w pracach Klubu Abstynenta "Droga do wolności".

Mężczyźni niepełnosprawni i chorzy mają prawo przebywać w placówce przez całą dobę. Mężczyźni zdolni do podjęcia pracy zarobkowej są motywowani do poszukiwania zatrudnienia. We współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS Częstochowa oferowana jest im praca w ramach działań Centrum Integracji Społecznej.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe