Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 października 2015r.

do Porozumienia nr WO.031.2.14.2014 2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powierzenia i wspólnej realizacji zadania remontowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe