Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.91.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 158/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe