Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 55/KT/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe