Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.37(16).2016.323.XIII.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe