Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Żywca za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żywiec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe