Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII.275.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Strumień przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe