Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe