Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/631/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe