Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2017 Wójta Gminy Herby; Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 12 października 2017r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i uczniów klas dotychczasowego gimnazjum w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 62

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe