Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 450/XXXVII/17 Rady Miasta Żory

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 444/XXXVI/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe