Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/357/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe