Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 535/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 8 lutego 2018r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 184/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1466)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe