Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/307/18 Rady Gminy Brenna

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/339/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Brenna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe