Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/444/2018 Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe