Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/1152/18 Rady Miasta Katowice

z dnia 24 maja 2018r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe