Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 358/L/2018 Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe