Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIX/880/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 20 sierpnia 2018r.

zmieniająca uchwałę nr LXI/810/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Bytomia na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe