Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/814/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe