Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 238/XXXIII/2018 Rady Gminy Irządze

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze dla terenu położonego w miejscowości Irządze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe