Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVIII.348.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.115.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe