Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.O.031.12.2018.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe