Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/52/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe