Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.10.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 23 listopada 2018r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę i miasto Czerwionka- Leszczyny prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na rok szkolny 2018/2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe