Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 647/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy w Ornontowicach z dnia 1 lutego 2017 r. nr XXVIII/228/17 w przedmiocie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe