Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe