Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Pawonków

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe